Stavební úpravy polikliniky Lesná

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  06. 11. 2017

 • Konec

  06. 06. 2019

 • Popis

  Jedná se o výměnu obvodového pláště budovy spojenou s výměnou stavebních obvodových otvorů. Součástí rehabilitace budovy jsou výměny rozvodů inženýrských sítí ( ústředního topení, a v I. NP silnoproudu a vzduchotechnického zařízení). Součástí stavebních prací je likvidace obvodových Boletických sendvičových panelů.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na výměně obvodového a střešního pláště, úpravě vnitřních dispozic I. PP, rozvodech inženýrských sítí a stavebních výplní. Dodatkem ke smlouvě o dílo prodloužen termín výstavby do 2.10. 2019.

 • Zhotovitel

  IMOS Brno, a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Jaroslav Kabriel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy