Stavební úpravy ulice Zoubkovy - Brno - Nový Lískovec

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Nový Lískovec

 • Začátek

  01. 08. 2019

 • Konec

  31. 12. 2019

 • Popis

  Jedná se opravu uličního prostoru na ulici Zoubkové v úseku od ulice Zavřené po ulici Lesní. Bude opravena komunikace, chodníky a zřízena nová parkovací stání. Oprava následuje po rekonstrukci plynovodu a vodovodu.

 • Aktuální stav

  Probíhají stavební práce na budování odvodnění vozovky v návaznosti nově budované sítě BVK a.s.

 • Zhotovitel

  PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inženýrská činnost, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Roman Škorpík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka