Štěpánkova - oprava komunikace a chodníků

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  01. 03. 2017

 • Konec

  31. 12. 2017

 • Popis

  Jedná se opravu povrchů vozovky a chodníků na ulice Štěpánkova v celém uličním prostoru. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce odvodnění vozovky. Opravě vozovky a chodníků předchází vybudování nové dešťové kanalizace.

 • Aktuální stav

  Dosud probíhají práce na budování kanalizace. V současné době probíhá výstavba kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

 • Zhotovitel

  EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava-jih

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Karel Bajer

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka