Terénní úpravy chodníku pro pěší Zouvalka

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Kníničky

 • Začátek

  09. 04. 2020

 • Konec

  31. 08. 2020

 • Popis

  Stavba řeší terénní úpravy stávající trasy značeného turistického chodníku pro pěší vedoucího na levém břehu Brněnské přehrady v úseku od severního předpolí lávky pro pěší pod hradem Veveří přes Zouvalku po stávající cestu vedoucí za bezejmennou vodotečí směrem k lodní zastávce Cyklistická a dále k restauraci „U Šuláka“.

 • Aktuální stav

  Probíhá výstavba, montáž lávky, kamenná rovnanina a pokládka odvodňovacích žlabů.

 • Zhotovitel

  Ekostavby Brno, a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Libor Vajík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Tomáš Dobrovolný