Tuřanské náměstí 2 - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Tuřany

 • Začátek

  02. 03. 2020

 • Konec

  30. 04. 2020

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku z granitové dlažby 30/30 vč. podkladních vrstev chodníku. Vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří novou betonovou dlažbou

 • Aktuální stav

  Dokončeno

 • Zhotovitel

  TOPSTAV s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Emanuel Přikryl - tel. 603 180 200

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová