Uhelná - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  23. 11. 2017

 • Konec

  30. 06. 2018

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku z granit.dlažby a vybudování nového povrchu z betonové zámkové dlažby z BZD

 • Aktuální stav

  13.12.2017 dokončeno

 • Zhotovitel

  SIMOST s.r.o., Jižní náměstí 32/15, Brno

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p.Kožnar - tel.

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová