Ul. Poděbradova - oprava chodníků

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Královo pole

 • Začátek

  20. 09. 2017

 • Konec

  30. 11. 2017

 • Popis

  oprava celého uličního prostoru v úseku od ul. Veleslavínova po ul. Reissigova

 • Aktuální stav

  probíhají dokončovací práce na dláždění chodníků, úprava pásů zeleně

 • Zhotovitel

  Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ivan Zelený

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ilona Cahová