Ulice Bayerova - oprava komunikace v úseku mezi ulicemi Hrnčířská - Kotlářská

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  17. 07. 2018

 • Konec

  31. 07. 2019

 • Popis

  Jedná se o opravu komunikačních ploch v celém uličním profilu včetně výměny konstrukčních vrstev a odvodnění.

 • Aktuální stav

  Stavba dokončena, probíhá předávací řízení a příprava kolaudace.

 • Zhotovitel

  FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ivan Zelený

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ilona Cahová