Ulice Družstevní - prodloužení chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Řečkovice a Mokrá Hora

 • Začátek

  11. 11. 2016

 • Konec

  31. 08. 2017

 • Popis

  V rámci stavby bude provedeno prodloužení chodníku s vybudováním opěrné zdi na ulici Družstevní u tramvajové smyčky s propojením na stávající chodníky, včetně zřízení přechodu pro chodce s novým veřejným osvětlením. Součástí stavby jsou přeložky sdělovacích kabelů a kabelů VN a NN.

 • Aktuální stav

  Byla dokončena betonáž a obklad opěrné zdi, provádí se pokládka obrubníků, konstrukční vrstvy a pokládka dlažby na chodnících.

 • Zhotovitel

  FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Miloš Raab

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Ctibor Pechart