Ulice Francouzská - oprava Komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  15. 05. 2017

 • Konec

  31. 12. 2017

 • Popis

  V rámci stavby bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky, chodníků a vjezdů, včetně nového odvodnění a bude provedena obnova a rozšíření zeleně. Vozovka je s živičným povrchem, parkovací stání, chodníky a vjezdy z betonové dlažby, plochy zeleně budou ohumusovány a zatravněny.

 • Aktuální stav

  pokračují stavební práce v úseku Hvězdova - Přadlácká, provádí se pokládka vrstvy SC a ACP 16+, pokládka dlažby na parkovacích stáních a chodnících

 • Zhotovitel

  "Sdružení Francouzská - oprava komunikace" ( IMOS Brno a.s. a D.I.S., spol.s.r.o. )

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  pan Josef Kalus; Ing. Miroslav Procházka; Ing. František Svoboda

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Ctibor Pechart