Ulice Gallašova - oprava chodníků

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  01. 04. 2017

 • Konec

  30. 11. 2017

 • Popis

  Jedná se opravu povrchů chodníků na ulici Gallašové v úseku mezi ulicí Rennenskou a Vídeňskou.

 • Aktuální stav

  Provádí se dokončovací práce a instalace dopravního značení.

 • Zhotovitel

  D.I,S. spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Jiří Juřenčák

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka