Ulice Hudcova - úprava komunikace v úseku ulice Obůrky a OK Kytnerova

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Medlánky

 • Začátek

  01. 04. 2019

 • Konec

  30. 11. 2019

 • Popis

  Jedná se úpravu komunikace na ulici Hudcové navazující na stavbu zatrubnění Medláneckého potoka v dotčené části uice Hudcové.V rámci stavby budou opraveny chodníky a upraveno prostorové uspořádání silničního prostoru včetně zastávkového zálivu.Součástí stavby je dále rekonstrukce odvodnění vozovky. Stavba bude prováděna se zachováním provozu MHD a IDS.

 • Aktuální stav

  Na základě povolení stavebního úřadu bude stavba dne 20.9. 2019 od 7.00 hod. uvedena do přčdčasného užívání pro veškerou dopravu.

 • Zhotovitel

  Metrostav a.s.,OHL a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Pavel Brožek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka