Ulice Kamenná zajištění havarijního stavu vozovky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  25. 11. 2021

 • Konec

  31. 05. 2022

 • Popis

  Statické zajištění havarijního stavu vozovky v ulici Kamenná v délce 54 m pomocí železobetonového trámu, mikropilot a následné opravy komunikace.

 • Aktuální stav

  Dokončeny byly hydroizolační nátěry ŽB konstrukce, pokládka drenážního potrubí a zpětné zásypy. Momentálně probíhá technologická přestávka. Následovat bude montáž ocelového zábradlí.

 • Zhotovitel

  PORR, a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Václav Marvan, Tomáš Osička

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Robert Tylich