Ulice Lidická - signalizační zařízení výjezdu vozidel hasičského záchranného sboru

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  24. 04. 2017

 • Konec

  30. 05. 2017

 • Popis

  Stavba zahrnuje výstavbu nového signalizačního zařízení , které se bude aktivovat při výjezdu vozidel hasičského záchranného sboru k zásahu.Jedná se o novou stavbu. Stavba zahrnuje řadič, stožáry, akustické signalizace pro nevidomé, indukční smyčky včetně doplnění kamerového dohledu a jeho připojení na systém OMNICAST na Centrální technický dispečink Renneská třída 1a, Brno. Technická specifikace opravy vyplývá z projektové dokumentace z 06/2014/ zpracované firmou PK SSZ Obrdlík a zadávací dokumentace veřejné zakázky.

 • Aktuální stav

  Stavební práce práce budou započaty koncem měsíce dubna.

 • Zhotovitel

  Eltodo a.s.,Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p.Tomáš Bednář

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Oldřich Střítecký