Ulice Luční - oprava chodníků

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žabovřesky

 • Začátek

  18. 05. 2017

 • Konec

  31. 12. 2017

 • Popis

  Oprava chodníků po rekonstrukci inženýrských sítí a opravě vozovky, kterou v předchozích měsících zajišťovala společnost Brněnské vodovody a kanalizace a.s. zastoupená Ing. Pavlíčkem. Chodníky jsou dlážděny novou, betonovou zámkovou dlažbou. Oprava je rozdělena na dvě části. Od ulice Královopolské po ulici Blatného se předpokládá dokončení v červenci 2017. Od srpna 2017 bude zahájena rekonstrukce inženýrských sítí, vozovky a následně chodníků v úseku Blatného - VMO. Žabovřeská.

 • Aktuální stav

  Dokončena rekonstrukce kanalizace ve druhé části stavby v úseku od ulice Blatného po VMO Žabovřeská. Od září budou dále realizovány stavební práce na rekonstrukci vozovky a chodníků. Za způsobené problémy s přístupem do nemovitostí ve druhé části stavby v úseku od ulice Blatného po VMO Žabovřeská zastoupení zhotovitele stavby omlouváme.

 • Zhotovitel

  Skanska a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Pavel Bracek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  František Dobeš