Ulice Melatín, Brno - Soběšice

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  01. 04. 2017

 • Konec

  30. 12. 2017

 • Popis

  Jedná se opravu povrchů vozovky a chodníků na ulice Melatín v celém uličním prostoru. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce odvodnění vozovky. Opravě vozovky a chodníků předchází vybudování nové dešťové kanalizace.

 • Aktuální stav

  Prováděno dláždění povrchu komunikace a parkovacích stání v úseku mezi ulicí Štěpánkovou a ulicí Na Rychtě.Dále jsou prováděny konstrukční vrstvy vozovky v úseku mezi ulicemi Štěpánkovou a Zeiberlichovou.

 • Zhotovitel

  Strabag a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing.Dušan Petrla

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka