Ulice Muchova - oprava komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  01. 07. 2019

 • Konec

  30. 11. 2019

 • Popis

  Oprava ulice Muchova bude provedena v celé délce v úseku Černoploní - Lesnická v délce 273 metrů. Bude provedena kompletní konstrukce nové vozovky, chodníků a nově vybudována oboustranná parkovací stání. Vozovka bude jednosměrná v šířce 3,5 metrů s živičným povrchem. Parkoavcí staní a chodníky budou dlážděné. Pro odvodnění komunikace budou provedeny nové uliční vpusti v počtu 17 ks.

 • Aktuální stav

  V úseku ulice Černopolní a Durďákova jsou položeny silniční obruby a probíhá provádění konstrukčních vrstev ze štěrkodrti v chdnících a vjezdech. V úseku ulice Durďákova a ulici Lesnická probíhá odtěžování do úrovně parapláně a následné provádění sanační vrstvy.

 • Zhotovitel

  Inženýrské stavby Brno, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p. Malač

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Jan Pejša