Ulice Ořechovská – Přechod pro chodce (u zast. VHD Rozhraní)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Jih

 • Začátek

  04. 10. 2021

 • Konec

  31. 05. 2022

 • Popis

  Stavba řeší vytvoření nového přechodu pro chodce opatřeného středním dělícím ostrůvkem a vytvoření nových nástupních ploch zastávek VHD Rozhraní.

 • Aktuální stav

  Probíhá odstranění stávajících povrchů.

 • Zhotovitel

  DIRS Brno, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Josef Tomáš

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Tomáš Dobrovolný