Ulice Podlesí, Sadařská, Závist, Boční - oprava obrusných vrstev komunikace a povrchu chodníků

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Komín

 • Začátek

  01. 07. 2019

 • Konec

  31. 08. 2019

 • Popis

  Jedná se o opravu obrusných vrstev komunikace a povrchu chodníků na ulici Podlesí, Závist, Boční a Sadařská v Brně - Komíně. V rámci stavby budou opraveny obrusné vrstvy komunikace. Lokálně budou opraveny chodníky.

 • Aktuální stav

  Stavební práce probíhají na ulici Sadařské (úsek od ulice Podlesí po ulici Boční ) a na ulici Boční. Od 13. 9. 2019 budou zahájeny stavební práce na ulici Závist. Práce budou probíhat za provozu. Pokládka živičného krytu bude probíhat za úplného vyloučení provozu. Trermín bude oznámen minimálně s týdenním předstihem.

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p.Glaser, p.Kuschel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka