Ulice Šmilovského - oprava komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Slatina

 • Popis

  Jedná se o opravu komunikace a chodníků na ulici Šmilovského v Brně - Slatině. V rámci stavby budou opraveny chodníky a vybudována nová komunikace. Součástí stavby je dále rekonstrukce odvodnění vozovky.

 • Aktuální stav

  Byly zahájeny přípravné práce spočívající ve vytyčení stavby a osazení dopravního značení.

 • Zhotovitel

  FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p. Budík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka