Ulice Šmilovského, oprava komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Slatina

 • Začátek

  01. 07. 2019

 • Konec

  30. 11. 2019

 • Popis

  Jedná se o opravu komunikace a chodníků na ulici Šmilovského v Brně-Slatině. V rámci stavby budou opraveny chodníky a vybudována nová komunikace. Součástí stavby je dále rekonstrukce odvodnění vozovky.

 • Aktuální stav

  Stavba je ukončena. Probíhá přejímací řízení.

 • Zhotovitel

  FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p. Budík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka