Ulice Vackova - oprava chodníků

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Královo pole

 • Začátek

  03. 10. 2016

 • Konec

  30. 11. 2017

 • Popis

  Oprava chodníků a části parkovacích stání po rekonstrukci inženýrských sítí a opravě vozovky, kterou v předchozích měsících zajišťovala společnost Brněnské vodovody a kanalizace a.s. Oprava části vozovky včetně nového odvodnění vozovky probíhá současně s opravou chodníků s tím, že je snahou zhotovitele zachovat vždy jeden z chodníků v provozu bez většího omezení. Chodníky i podélná parkovací stání jsou dlážděny novou, betonovou zámkovou dlažbou.

 • Aktuální stav

  Oprava chodníků dokončena, realizují se závěrečné terénní úpravy. V měsíci červnu bude stavba předána do užívání a bude požádáno o kolaudační souhlas.

 • Zhotovitel

  Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Bohuslav Hlaváček

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  František Dobeš