Ulice Vančurova - oprava komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Židenice

 • Začátek

  01. 05. 2017

 • Konec

  28. 02. 2018

 • Popis

  Stavba navazuje na předcházející rekonstrukci kanalizace a vodovodu. V rámci opravy bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky, chodníků a vjezdů, dále bude provedena obnova zelených ploch s ohumusováním a zatravněním.

 • Aktuální stav

  V současné době v úseku ulic Jamborova Gajdošova probíhají práce na dláždění parkovacích stání. V úseku ulic Dulánek Gajdošova probíhají práce na rekonstrukci chodníkových ploch.

 • Zhotovitel

  Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Roman Maláč

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Michal Hlavoň