Ulice Vídeňská - oprava obslužné komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  11. 09. 2019

 • Konec

  31. 12. 2019

 • Popis

  Předmětem stavby je rekonstrukce obslužné komunikace Vídeňská "Vedlejší". Komunikace se na začátku úpravy napojuje pomocí křižovatky na místní komunikaci Celní, na konci úpravy se nachází obratiště. Komunikace je slepá. V rámci rekonstrukce budou provedeny nové konstrukční vrstvy, včetně opravy chodníků a přilehlých parkovacích stání. Oprava komunikace je navržena v délce 336,7 metrů.

 • Aktuální stav

  Probíhá odtěžování původního tělesa komunikace do úrovně parapláně. V odtěžených úsecích je postupně prováděna sanační vrstva. Probíhá příprava lože pro pokládku obrub chodníku podél bytových domů na ulici Vodní.

 • Zhotovitel

  M - SILNICE a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Jaroslav Čížek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Jan Pejša