Ulice Vodní - úprava komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  11. 09. 2019

 • Konec

  30. 11. 2019

 • Popis

  Předmětem stavby je oprava komunikace Vodní. Komunikace se se na začátku úpravy napojuje pomocí sjezdu na ulici Hybešova, na konci úpravy na ulici Vodní a odtud na dopravní systém města. Komunikace je jednosměrná. V rámci rekonstrukce budou provedeny nové konstrukční vrstvy, včetně parkovacích stání. Oprava komunikace je navržena v délce 97 metrů.

 • Aktuální stav

  Byla dokončena sanace pláně. Probíhá navážení 1. konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. Probíhá příprava lože pro pokládku silničních obrub.

 • Zhotovitel

  SKANSKA a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Klement

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Jan Pejša