Úprava zastávky Rokytova

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Židenice

 • Začátek

  01. 08. 2019

 • Konec

  15. 12. 2019

 • Popis

  Stavba řeší úpravu stávající zastávky MHD „Údolíček“ v ulici Rokytova. V rámci stavby bude provedena úprava zastávek, vybudování ostrůvku s přechodem mezi zastávkami včetně zřízení světelné signalizace.

 • Aktuální stav

  V současné době byly zahájeny práce na vybourání konstrukčních vrstev chodníku na pravé straně ve směru Vinohrady.

 • Zhotovitel

  SIMOST s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Jakub Malík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Michal Hlavoň