Vybudování chodníku mezi ulicemi Dlouhá - Švermova v MČ Brno-Bohunice k tramvajové smyčce

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Bohunice

 • Začátek

  04. 01. 2017

 • Konec

  30. 06. 2017

 • Popis

  Jedná se o vybudování chodníku a místa pro přecházení v místech přirozené pěší trasy propojující konečnou zastávku tramvajové trati s chodníkem vedoucím k zástavbě v jižní části sídliště. U křížení této trasy s místní komunikací je navrženo místo pro přecházení s ostrůvkem, umožňující bezpečnější překonání vozovky.

 • Aktuální stav

  V současné době probíhají dokončovací práce. Následně bude provedeno předání stavby jednotlivým správcům a kolaudace.

 • Zhotovitel

  Zemako s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Evžen Kolouch

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Michal Hlavoň