Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk, Rekonstrukce NKP Špilberk

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  17. 07. 2017

 • Konec

  31. 05. 2019

 • Popis

  Jedná se o rehabilitaci části objektu NKP Špilberk, která se týká objektů vodojemu, severního křídla, přístupové chodby do Východního příkopu, obnovy severní a východní hradby, a hydroizolací jižních teras.

 • Aktuální stav

  Dne 1. 8. 2019 provedeno vpuštění plynu do objektu. Probíhají revize a zprovoznění kotelny, vzduchotechnického zařízení a rozvaděče pro ovládaní technologie stavebního objektu SO 05, který podmiňuje ukončení přejímek stavby 1.

 • Zhotovitel

  Společnosti pro vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk, zastoupené společnostmi ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Jan Všetečka

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Vladimíra Slabá