Vychodilova (smyčka) - souvislá údržba vozovky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žabovřesky

 • Začátek

  12. 06. 2017

 • Konec

  20. 07. 2017

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu vozovky. Ve vozovce se bude frézovat obrusná a ložná vrstva s následnou novou pokládkou asfaltobetonových vrstev. Součástí údržby je i lokální přesazení silničních obrubníků a oprava uličních vpustí.

 • Aktuální stav

  Bude provedena pokládka obrusné vrstvy. Měla být realizována 16.9. , ale vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byla pokládka zrušena..

 • Zhotovitel

  Firesta-Fišer

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Mucha

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal