Základní škola Pastviny 70, podpora klíčových kompetencí

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Komín

 • Začátek

  15. 10. 2019

 • Konec

  12. 04. 2020

 • Popis

  Účelem stavebního objektu SO 02 je nástavba a přístavba stávající základní školy v ulici Pastviny 70 v Brně-Komíně. Nástavbou nad stávajícím dilatačním celkem objektu F školní budovy budou zřízeny dvě odborné učebny. Jedna pro matematiku a jedna pro přírodní vědy, každá pro 28 žáků. Dále je zde navržena menší počítačová učebna ICT pro 20 žáků. Dvoupodlažní přístavbou navazujícího dilatačního celku G vzniknou v 1. NP nové vstupní prostory pro žáky, místnost pro sklad a ve 2. NP, pak pracovní kout, tedy prostor k odborné učebně přírodních věd a zázemí pro pedagogy. Ve 2. NP objektu G se stávající výukové prostory nově upraví a vzniknou tak tři odborné jazykové učebny. Přístavba objektu G společně s nástavbou objektu F vytvoří jednotný celek pro výuku Montessori pedagogiky se samostatným novým vchodem. Součástí stavby je rovněž vybudování nástupních a rozptylových komunikačních ploch. Dále vybudování chodníku směrem ke školnímu hřišti a nové oplocení. Následně bude provedena úprava nádvoří na sever od dilatačního celku A, pro přístup k přístavbě nového výtahu, který umožní bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží a křídel budovy školy.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na nástavbě pavilonu G, přístavbě pavilonu F a přístavbě výtahu.

 • Zhotovitel

  INERSTAV s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Aleš Hudeček