Základní škola Vejrostova 1 - přístavba (ORG 5362)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Bystrc

 • Začátek

  07. 06. 2018

 • Konec

  23. 04. 2019

 • Popis

  Jedná se o přístavbu evakuačního výtahu v atriu budovy, přístavbu nového pavilonu a přístavbu spojovacího krčku mezi přístavbou nového pavilonu a stávající budovou základní školy. Součástí prací jsou areálové rozvody kanalizace a výstavba nové přípojky a areálových rozvodů plynu. Realizací prací se bude zasahovat do nosných konstrukcí stávajícího objektu a měnit vzhled stavby.

 • Aktuální stav

  Přejímací řízení stavby ukončeno, na 20. 8. 2019 svolána kolaudace stavby.

 • Zhotovitel

  Společnost PS BRNO + UNISTAV – ZŠ Vejrostova

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Pavel Kročil

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy