Zateplení objektu MP Budínská 2

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Slatina

 • Začátek

  20. 02. 2019

 • Konec

  14. 08. 2019

 • Popis

  Jedná se o zateplení obvodové pláště, střechy a vnitřní úprav v objektu.

 • Aktuální stav

  V Radě města Brna dne 21.8. 2019 projednán dodatek na změnové práce. Vedena jednání o prodloužení termínu. Zhotovitel je ve skluzu v dodávkách stavebních prací. Pokračují práce na vnitřních úpravách, rozvodech inženýrských sítí, osazeny okenní výplně a pokračují práce na zateplení střechy a obvodových stěn.

 • Zhotovitel

  BRINGSTAV s.r.o

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Brzobohatý

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy