Zateplení objektu MP Budínská 2

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Slatina

 • Začátek

  20. 02. 2019

 • Konec

  14. 08. 2019

 • Popis

  Jedná se o zateplení obvodové pláště, střechy a vnitřní úprav v objektu.

 • Aktuální stav

  Termín ukončení stavby byl po dodatcích stanoven na 15.10 .2019. Práce nedokončeny. Předpoklad dokončení do 20. 12. 2019. Pokračují práce na zateplení střechy a obvodových stěn.

 • Zhotovitel

  BRINGSTAV s.r.o

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Brzobohatý

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy