Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina - ORG 5414

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Kohoutovice

 • Začátek

  03. 06. 2019

 • Konec

  01. 09. 2019

 • Popis

  Jedná se o zateplení obvodového a střešního pláště. Současně budou provedeny související stavební práce, navazující na úpravy v rámci zateplení včetně osazení rekuperace do objektu.

 • Aktuální stav

  Práce před dokončením jsou zastaveny z důvodu dořešení vady PD . Z tohoto důvodu termín nebude dodržen.

 • Zhotovitel

  Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Marian Pala

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Bc. Marie Navrátilová