Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Bohunice

 • Začátek

  06. 11. 2019

 • Konec

  03. 06. 2020

 • Popis

  Předmětem dokumentace je změna dokončené stavby. Jedná se o rekonstrukci učeben a přilehlých kabinetů pro vyučování přírodovědných předmětů a vybudování nové laboratoře v objektu ZŠ Vedlejší v Bohunicích. Součástí rekonstrukce je vybudování přístavby výtahu, čímž je zajištěn bezbariérový přístup do všech podlaží k učebnám. Současně je vybudováno nové WC pro imobilní v 1.NP.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na přístavbě výtahové šachty, pokračují práce na rozvodech inženýrských sítí.

 • Zhotovitel

  ISS stavtrade s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Vlastimil Tomášek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy