Zprůchodnění řeky Svratky v Brně Komíně, k. ú. Komín, Jundrov, Bystrc

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Komín

 • Začátek

  01. 09. 2021

 • Konec

  30. 04. 2022

 • Popis

  Stavba řeší nevyhovující a špatně průchodné úseky stávající stezky podél pravého břehu významného vodního toku Svratky v úseku vymezeném na východě pěší lávkou na Svratecké (MČ Brno - Komín) a na západní straně Letenskou lávkou v MČ Brno – Bystrc.

 • Aktuální stav

  Probíhá montáž přístupových oběktů k řece.

 • Zhotovitel

  Společnost „Zprůchodnění Svratky: Ekostavby – STAVOS“

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Jiří Pavlíček

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Tomáš Dobrovolný