ZŠ a MŠ Horníkova

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Líšeň

 • Začátek

  31. 10. 2018

 • Konec

  30. 03. 2020

 • Popis

  Jedná se o zateplení objektu, výměnu stavebních otvorů, rekonstrukci inženýrských sítí, opravu střešního pláště, provádějící sdružení Syner s.r.o. a Unistav Construction a.s

 • Aktuální stav

  Práce v objektu vývařovny - jídelny před dokončením, pokračují práce ve III. NP.

 • Zhotovitel

  Syner s.r.o. a Unistav Construction a.s.

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy