ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Chrlice

 • Začátek

  13. 06. 2019

 • Konec

  02. 03. 2020

 • Popis

  Jedná se o vybudování nových učeben pro II. stupeň ZŠ, kabinety a bezbariérové hygienické zařízení.

 • Aktuální stav

  Pokračují stavební práce na vnitřních úpravách jednotlivých učeben a probíhá kompletace technického zařízení budov.

 • Zhotovitel

  Moravská stavební unie-MSU s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Marian Pala

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Bc. Marie Navrátilová