ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence“ - ORG 5360

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Židenice

 • Začátek

  01. 07. 2019

 • Konec

  26. 02. 2020

 • Popis

  Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávající budovy základní školy, za účelem vytvoření odborných učeben v nevyužívané části podkroví. Navržené stavební úpravy respektují stávající rozměry konstrukcí a jejich statické vazby. Volný prostor ve 4.NP bude pomocí sádrovláknitých příček rozčleněn na jednotlivé nové odborné učebny, sklady, chodby a kabinety. Stávající podlaha bude rozebrána až na nosnou železobetonovou konstrukci, dále bude použit nový vyrovnávací podsyp, dřevovláknitá akustická deska, sádrovláknitý podlahový prvek ze dvou slepených sádrovláknitých desek a finální nášlapná vrstva. Střešní krytina bude z důvodu realizace zateplení střechy a vytvoření odvětrávací mezery střešního pláště kompletně vyměněna za novou. Stávající sklon a tvar obloukové střechy bude zachován. Nová krytina a navazující oplechování pozednicových stěn i nové dešťové žlaby bude z předvětralého tmavě šedého titanzinku. Do střešní konstrukce budou osazena nová střešní okna z dřevěných lepených profilů a plastové světlíky prosvětlující nově zřizované učebny .

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na vyzdívání obvodových stěn vestavby IV. NP a rozvodech inženýrských sítí. Dále pokračují práce na odstranění stávajícího oplechování střechy.

 • Zhotovitel

  SKR stav, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Emil Maršálek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Vladimíra Slabá