Janáčkovo kulturní centrum v Brně - 1. etapa

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  09. 02. 2015

 • Konec

  31. 12. 2017

 • Popis

  Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci založenou na velkoprůměrových pilotách. Kapacita garáží je 191 parkovacích míst pro osobní automobily.

 • Aktuální stav

  Probíhá výstavba základové desky.

 • Zhotovitel

  Společnost Janáčkovo centrum Brno (OHL ŽS, UNISTAV, STRABAG)

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Bronislav Lunga

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jan Strmiska

 • Odkaz na jiné WWW stránky stavby

  http://www.salprobrno.cz/