O tiskové konferenci

9. 10. 2019, 9:00 - 11:00, Sál č. 102, 103, Administrativní budova BVV, Brno, Výstaviště 405/1, Pisárky

Tisková konference má za cíl nejen informovat, ale i ukázat médiím a partnerům dosavadní úspěchy, realizace, novinky v rámci projektu C-ROADS Czech Republic.

Svým načasováním a strategicky zvoleným místem je nedílnou součástí i probíhajícího Mezinárodního strojírenského veletrhu.

 • Za účasti zástupců z Ministerstva dopravy, statutárního města Brna i zahraničních států.
 • Učíme auta spolu komunikovat, společná prezentace projektu C-ROADS, moderována Luďkem Vokáčem.
 • Show story Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, využívající technologii C-ROADS.
 • Až 14 řečníků z řad osobností a partnerů v panelové diskuzi.
 • Simultánní anglický překlad v rámci živého stream videa.
 • Rozšířená realita i živý back office správy prostředí C-ROADS.
 • Snídaňový a dopolední bufet.

Cíle projektu C-ROADS

Základním cílem projektu C-ROADS Czech Republic je implementovat nejnovější technologie založené na principu přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou. To znamená nejen komunikaci automobilů mezi sebou, ale také s dopravními značkami, železničními přejezdy, vozidly záchranného systému nebo semafory. Přímá komunikace mezi vozidly, i vozidlem a infrastrukturou se podílí na zvyšování bezpečnosti na silnicích a dálnicích. Na jedné straně řidič získává aktuální informace skrze mobilní aplikaci nebo infotainment vozidla, a oproti tomu správci infrastruktury mají detailnější přehled o provozu či případných problémech a dokáží na ně rychleji reagovat. Jedná se tedy i základní komponentu budoucího autonomního řízení.

 • Ověřit v praxi na českých silnicích a vybraných železničních přejezdech fungování spolupracujících systémů ITS (C-ITS), neboli kooperativní inteligentní dopravní systém.
 • Implementovat společnou integrační platformu.
 • Díky implementaci nejnovější technologie založené na principu přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou může v konečném důsledku dojít ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu, ochraně zdraví a osob, snížení nehodovosti a zvýšení plynulosti dopravy.
 • Zajistit komunikaci mezi jednotlivými vozidly nebo se zařízeními umístěnými podél dopravní sítě s využitím hybridní komunikace na bázi kombinace ETSI ITS-G5 a již existujících mobilních datových sítí, a v budoucnu i využití sítí 5G (LTE-V).
 • Projekt si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS v členských státech Evropy, za koordinačních činností Ministerstva dopravy.
 • Unikátním cílem projektu je testování C-ITS v železničním provozu a ve veřejné hromadné dopravě.

9. 10. 2019
9:00 - 11:00

Brno
Administrativní budova BVV, Sál č. 102, 103, Výstaviště 405/1, Pisárky

Live Stream
s anglickým tlumočníkem

Až 14
řečníků v panelu

Hosté, řečníci, moderátor

Mgr. Martin Vavřina

státní tajemník, Ministerstvo dopravy

DI (FH) Wolfgang Kernstock

Technologies and Services for Mobility AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH

JUDr. Robert Kerndl

náměstek primátorky města Brna

Ing. Petr Kratochvíl

radní pro oblast dopravy města Brna

Ing. Martin Pichl, Ph.D.

Ministerstvo dopravy, Oddělení ITS a výzkumu a vývoje

Ing. Roman Nekula, MBA

správní ředitel, Brněnské komunikace a.s.

Matěj Řáda

manažer inovací, T-Mobile Czech Republic a.s.

doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní

Lukáš Krch

Development Manager – Doprava, O2 Czech Republic a.s.

Ing. Roman Voříšek

vedoucí oddělení inteligentních dopravních systémů, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

Ing. Michal Pavel

vedoucí výzkumný pracovník odd. Evropských výzkumných projektů, AŽD Praha s.r.o.

Ing. Martin Volný

technický ředitel, INTENS Corporation s.r.o.

Ing. Petr Kolář

Oddělení strategie, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ádám Nagy

Traffic management engineer, Hungarian Public Roads Non-profit PLC, Department for Traffic Management and Network Operation

plk. Ing. Petr Oháňka

ředitel územního odboru Brno-město, HZS Jihomoravského kraje

mjr. Ing. Bronislav Kocman

vedoucí pracoviště IZS a služeb, HZS Jihomoravského kraje

Luděk Vokáč

Moderátor

Akreditace pro média

 • Pro online akreditaci využijte prosím formulář,
 • pokud se chcete registrovat e-mailem, napište prosím na adresu zahorska@bkom.cz,
 • pro případnou pomoc při registraci, využijte kontaktní telefon +420 721 737 331, Mgr. Záhorská, marketing, Brněnské komunikace a.s.,
 • po odeslání registrace Vás budeme postupně informovat skrze Váš registrační email.

Program tiskové konference

-

Uvítání

 • Akreditace novinářů,
 • snídaňový bufet,
 • vyzkoušení rozšířené reality,
 • shlédnutí živého Back Office řešení C-ROADS Czech Republic.
-

Zahájení prezentace a přivítání významných hostů za

 • Ministerstvo dopravy,
 • zástupci statutárního města Brna,
 • zahraniční hosté.
-

Společná prezentace projektu C-ROADS Czech Republic

 • Učíme auta spolu komunikovat,
 • moderuje Luděk Vokáč.
-

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a řešení C-ROADS

 • Show Story a prezentace Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, využívající řešení C-ROADS Czech Republic.
 • Moderuje mjr. Ing. Bronislav Kocman, vedoucí pracoviště IZS a služeb HZS Jihomoravského kraje.
-

Mediální prostor a panelová diskuze

 • Mediální prostor
 • Ministerstvo dopravy,
 • Zástupci statutárního města Brna,
 • Zahraniční hosté.
 • Panelová diskuze projektového koordinátora a partnerů projektu C-ROADS Czech Republic, zástupce mezinárodní Platformy C-ROADS a zástupce projektu C-ROADS Hungary.
-

Závěr

 • Kávový servis a dopolední bufet,
 • shlédnutí živého Back Office řešení C-ROADS Czech Republic,
 • rozšířená realita a doprovodný program.

Projektový koordinátor, partneři a asociování partneři projektu C-ROADS Czech Republic

Press Kit

 • Mgr. Martin Vavřina, Ministerstvo dopravy, státní tajemník
 • JUDr. Robert Kerndl, náměstek primátorky města Brna
 • Ing. Petr Kratochvíl, radní pro oblast dopravy města Brna
 • DI (FH) Wolfgang Kernstock,Technologies and Services for Mobility AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH
 • Ádám Nagy, traffic management engineer, Hungarian Public Roads Non-profit PLC, Department for Traffic Management and Network Operation
 • Ing. Martin Pichl, Ph.D., Ministerstvo dopravy, Oddělení ITS a výzkumu a vývoje
 • plk. Ing. Petr Oháňka, ředitel územního odboru Brno-město, HZS Jihomoravského kraje
 • Ing. Roman Nekula, MBA, správní ředitel, Brněnské komunikace a.s.
 • Matěj Řáda, manažer inovací, T-Mobile Czech Republic a.s.
 • doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
 • Lukáš Krch, Development Manager – Doprava, O2 Czech Republic a.s.
 • Ing. Roman Voříšek, vedoucí oddělení inteligentních dopravních systémů, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
 • Ing. Michal Pavel, vedoucí výzkumný pracovník odd. Evropských výzkumných projektů, AŽD Praha s.r.o.
 • Ing. Martin Volný, technický ředitel, INTENS Corporation s.r.o.
 • Ing. Petr Kolář, Oddělení strategie, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • plk. Ing. Petr Oháňka, ředitel územního odboru Brno-město, HZS Jihomoravského kraje
 • mjr. Ing. Bronislav Kocman, vedoucí pracoviště IZS a služeb, HZS Jihomoravského kraje
 • Lenka Rezková, tisková mluvčí, lenka.rezkova@mdcr.cz, +420 607 638 449, Ministerstvo dopravy
 • Jiří Dlabaja, tiskový mluvčí, dlabaja.jiri@azd.cz, +420 606 650 834, AŽD Praha s.r.o.
 • Vladimíra Navrátilová, tisková mluvčí, navratilova@bkom.cz, +420 734 416 440, Brněnské komunikace a.s.
 • Radka Pistoriusová, tisková mluvčí, press@szdc.cz, +420 601 380 700, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Mgr. Jan Studecký, tiskový mluvčí, jan.studecky@rsd.cz, +420 724 717 446, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
 • Ing. Petra Skolilová, tisková mluvčí, skolipe1@fd.cvut.cz, +420 777 826 652, České vysoké učení technické v Praze
 • Kateřina Mikšovská, tisková mluvčí, Katerina.miksovska@o2.cz, +420 728 540 294, O2 Czech Republic a.s.
 • Mgr. Martina Kemrová, tisková mluvčí, Martina.kemrova@t-mobile.cz, +420 603 400 150, T-Mobile Czech Republic a.s.
 • Ing. Martin Volný, Technický ředitel, volny@intens.cz, INTENS Corporation s.r.o.

Live Stream z konference

Média

Místo akce

Administrativní budova BVV, Brno, Výstaviště 405/1, Pisárky
Sál č. 102,103
Kontaktní informace: paní Záhorská, +420 721 737 331
E-mail: zahorska@bkom.cz