O nás

Obchodní firma:

Brněnské komunikace a. s.

Sídlo společnosti:

Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice

IČO:

607 330 98

DIČ:

CZ60733098

Právní forma:

akciová společnost

Zápis v OR:

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1479

Datum vzniku:

1. 1. 1995

Základní kapitál:

439 587 800 Kč

E-mail:

bkom(zavinac)bkom.cz

Ústředna:

+420 532 144 111

ID datové schránky:

tk7c8xt

El. adresa podatelny: podatelna(zavinac)bkom.cz

Společnost Brněnské komunikace a.s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 21.6.1994 a rozhodnutím zakladatele, t.j. města Brna, o založení společnosti ze dne 25. 10. 1994, jako právního nástupce práv a povinností zrušených rozpočtových organizací (Městská správa komunikací Brno a Dopravně inženýrská organizace města Brna). Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, Husova 15, 601 53 Brno, v oddíle B, vložce 1479 ke dni 1.1.1995. K fúzi se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO a.s. došlo 31. 12. 2013.

Jsme držiteli těchto certifikátů:

 • Systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016

 • Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016

 • Certifikát pro bezpečnost informací ISO/EIC 27001:2013

 • Certifikát systému managementu BOZP ČSN OHSAS 18001:2008

 • Certifikát systému společenské odpovědnosti ČSN 01 0391

 • Integrovaný systém řízení (Integrovaná politika)

Poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost:

 • zimní a letní údržbu komunikací

 • správu komunikací a dopravních staveb včetně tunelů

 • správu a údržbu světelné signalizace a dopravního značení

 • stavební činnost v dopravě

 • centrální řízení dopravy

 • organizaci dopravy v klidu

 • projekční činnost a majetkoprávní přípravu

 • služby v oblasti zadávání veřejných zakázek

 • prognózy, plány a modely dopravy

 • inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb

 • geodetické práce