O nás

Obchodní firma:

Brněnské komunikace a. s.

Sídlo společnosti:

Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice

IČO:

607 330 98

DIČ:

CZ60733098

Právní forma:

akciová společnost

Zápis v OR:

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1479

Datum vzniku:

1. 1. 1995

Základní kapitál:

439 587 800 Kč

E-mail:

bkom(zavinac)bkom.cz

Ústředna:

+420 532 144 111

ID datové schránky:

tk7c8xt

El. adresa podatelny: podatelna(zavinac)bkom.cz

Společnost Brněnské komunikace a.s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 21.6.1994 a rozhodnutím zakladatele, t.j. města Brna, o založení společnosti ze dne 25. 10. 1994, jako právního nástupce práv a povinností zrušených rozpočtových organizací (Městská správa komunikací Brno a Dopravně inženýrská organizace města Brna). Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, Husova 15, 601 53 Brno, v oddíle B, vložce 1479 ke dni 1.1.1995. K fúzi se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO a.s. došlo 31. 12. 2013.

Brněnské komunikace a.s., je členem koncernu SMB, jehož řídící osobou je statutární město Brno,
IČO 449 92 785, se sídlem Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno

Jsme držiteli těchto certifikátů:

 • ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - se zohledněním požadavků metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací

 • ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu

 • ČSN ISO/IEC 27001 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací

 • ČSN ISO 45001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • ČSN 01 0391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací

Poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost:

 • zimní a letní údržbu komunikací

 • správu komunikací a dopravních staveb včetně tunelů

 • správu a údržbu světelné signalizace a dopravního značení

 • stavební činnost v dopravě

 • centrální řízení dopravy

 • organizaci dopravy v klidu

 • projekční činnost a majetkoprávní přípravu

 • služby v oblasti zadávání veřejných zakázek

 • prognózy, plány a modely dopravy

 • inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb

 • geodetické práce