Veřejné zakázky

Společnost Brněnské komunikace a.s. je veřejným zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Společnost vypisuje veřejné zakázky dle předmětu své činnosti, zejména se jedná o stavební práce, opravy a údržbu komunikačního majetku města Brna a nákupy spojené s provozní činností, např. úklid administrativních objektů, dodávky energií, výpočetní techniky, ostraha, atp.

Aktuální veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou uveřejněny na profilu zadavatele, který je veřejně dostupný na internetové adrese https://zakazky.bkom.cz.

Zpět