DIC - Dopravní informační centrum

Dopravní informační centrum (DIC) – to je zajišťování sběru dat a zpracování dopravních informací, ať už se jedná o uzavírky komunikací, hustotu provozu, dopravní nehody, omezení provozu a kolony ve městě Brně či online zobrazení dopravních kamer. Nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Informace o uzavírkách jsou stahovány z Centrální evidence uzavírek, kde je povinně zveřejňují silniční správní úřady. Systém DIC je dostupný na webu https://www.doprava-brno.cz