Chytré město

Koncept chytrých měst (smart cities) se snaží využívat moderní technologie tak, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov atd.) s důrazem na nízkou energetickou náročnost a vysokou kvalitu života občanů v daném městě.