Naše portály pro veřejnost

https://www.brnaciprobrno.cz/

Aplikace společnosti Brněnské komunikace a.s. (BKOM) Brňáci pro Brno (BPB), která umožňuje občanům upozornit na závady na místních komunikacích nebo na silnicích II. a III. třídy, které jsou ve správě společnosti BKOM, dále na závady na prvcích veřejného osvětlení, které jsou ve správě společnosti Technické sítě Brno, a.s. (TSB). Informace, které sdělíte, příslušný technik prověří a v případě oprávněnosti požadavku zajistí opravu závady.

http://vylepsujibrno.cz

Informativní portál o aplikaci Brňáci pro Brno.

https://cisteni.bkom.cz/

Oficiální portál společnosti Brněnské komunikace a.s., vás informuje o plánovaném čištění ulic, a tím i možných odtazích ve vašich lokalitách. Bloková čištění můžete v lokalitách, které Vás zajímají, zjišťovat nejen v graficky přehledné formě, ale i pomocí nastavených PUSH nebo e-mail notifikací, které vám tyto důležité informace poskytnou jak s předstihem, tak i v reálném čase. Inovativním prvkem je pokrytí sousedního okolí vybrané ulice v radiu 300 m, což eliminuje riziko odtahu při zaparkování vozidla mimo původně zvolenou ulici. Zásadní výhodou aplikace „Blokové čištění“ je fakt, že jednotlivá čištění zadávají v přehledné administraci přímo pracovníci městských částí nebo zaměstnanci správy komunikací, a tím je vždy zajištěna přesnost a aktuálnost poskytnutých dat.

Zpět