Kárníkova (Palackého nám.-smyčka MHD)-souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Řečkovice a Mokrá Hora

 • Začátek

  01. 06. 2017

 • Konec

  30. 09. 2017

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku (granit 30/30) a podkladních vrstev. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří novou betonovou zámkovou dlažbou tl. 60 mm

 • Aktuální stav

  21.6.2017 dokončeno

 • Zhotovitel

  H.K.U., s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p.Mokrý

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová