Správa a údržba komunikací

Společnost Brněnské komunikace a.s. zajišťuje na území města Brna na základě příkazních smluv výkon majetkové správy a běžnou stavební údržbu na místních komunikacích, zimní údržbu na dopravně významných místních komunikacích, dále na základě smluv o dílo s SÚS JMK p. o. správní činnosti (mimo majetkovou správu), běžnou stavební údržbu a zimní údržbu na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví Jihomoravského kraje a běžnou stavební údržbu a zimní údržbu na silnicích I. tříd ve vlastnictví státu. Součástí zimní údržby je čištění vozovek 2x ročně (jaro, podzim).