Stavby

Brněnské komunikace a.s. jako městská společnost pomáhá Brnu realizovat jeho stavby. Zajišťujeme inženýrskou činnost na městských stavbách (zajišťujeme potřebná povolení a provádíme technický dozor). Opravy povrchů vozovek a dopravního značení zajišťujeme vlastními kapacitami.

Ve spolupráci s dalšími městskými společnostmi, magistrátem města Brna a městskými částmi vytváříme roční plány oprav. Samostatnou kapitolou jsou stavby, které Brněnské komunikace realizují jako samostatný investor.

Zobrazit na mapě