Parkování a odtažená vozidla

Vyhledávání odtažených vozidel

Vložte číslo Vaší registrační značky do vyhledávacího pole níže a zjistěte, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo.

Volná parkovací místa

Zobrazit na mapě

Parkovací dům DOMINI PARK – Brno (vjezd z ulice Husova)

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 00:00 - 24:00
ÚT 00:00 - 24:00
ST 00:00 - 24:00
ČT 00:00 - 24:00
00:00 - 24:00
SO 00:00 - 24:00
NE 00:00 - 24:00

Ceny parkování:

Po-Pá 08:00 - 22.00 prvních 30 minut 15 Kč, hodina 30 Kč
Po - Pá 22:00 - 08:00 hodina 20 Kč
So 08:00 - 13:00 prvních 30 minut 15 Kč, hodina 30 Kč
So 13:00 - Po 08:00 hodina 20 Kč

GPS souřadnice: 49.1944700N, 16.6056528E

Parkovací dům PINKI PARK - Brno, ul. Kopečná

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO nonstop
ÚT nonstop
ST nonstop
ČT nonstop
nonstop
SO nonstop
NE nonstop

Ceny parkování:

PO-PÁ 00:00 – 08:00 hod. 10 Kč / hod.
PO-PÁ 08:00 – 00:00 hod. 30 Kč / hod.
SO-NE 00:00 – 08:00 hod. 10 Kč / hod.
SO-NE 08:00 – 00:00 hod. 20 Kč / hod.

GPS souřadnice: 49.1903733N, 16.6049692E

Parkoviště Benešova - naproti hotelu Grand

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 7:00 – 22:00
ÚT 7:00 – 22:00
ST 7:00 – 22:00
ČT 7:00 – 22:00
7:00 – 22:00
SO 9:00 – 13:00
NE zdarma

Ceny parkování:

Volná doba průjezdu parkovištěm do 5 min.
Prvních 30 minut 30 Kč
30 až 60 minut 60 Kč
Každá další i započatá hodina 60 Kč

Mimo uvedenou dobu a ve státem uznané svátky je stání na parkovišti „Benešova“ bezplatné.

GPS souřadnice: 49.1926839N, 16.6140764E

Parkoviště Polní

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 7.30 - 17.30
ÚT 7.30 - 17.30
ST 7.30 - 17.30
ČT 7.30 - 17.30
7.30 - 17.30

Ceny parkování:

Prvních 30 minut zdarma
60 minut 10 Kč
Druhá započatá a třetí započatá hodina 20 Kč
Každá další započatá hodina 30 Kč

GPS souřadnice: 49.1824258N, 16.6017769E

Parkoviště Veveří

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 7:30 – 17:30
ÚT 7:30 – 17:30
ST 7:30 – 17:30
ČT 7:30 – 17:30
7:30 – 17:30
SO zdarma
NE zdarma

Ceny parkování:

Volná doba průjezdu parkovištěm do 5 min.
Prvních 30 minut zdarma
60 minut 10 Kč
Druhá započatá a třetí započatá hodina 20 Kč
Každá další započatá hodina 30 Kč

Mimo uvedenou dobu, v neděli a státní svátky je parkování zdarma.

GPS souřadnice: 49.2072989N, 16.5925664E

P+R u Ústředního hřbitova

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 00:00 – 23:00
ÚT 00:00 – 23:00
ST 00:00 – 23:00
ČT 00:00 – 23:00
00:00 – 23:00
SO 00:00 – 23:00
NE 00:00 – 23:00

Ceny parkování:

Do 24 hodin od vjezdu zdarma
24h - 48h 20 Kč
48h - 72h 100 Kč

Maximální doba parkování 72h.

GPS souřadnice: 49.1701456N, 16.5987353E

Parking u Janáčkova divadla

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO nonstop
ÚT nonstop
ST nonstop
ČT nonstop
nonstop
SO nonstop
NE nonstop

Ceny parkování:

Prvních 30 minut 15 Kč
08:00 - 22.00 30 Kč / hod.
22:00 - 08:00 20 Kč / hod.

Otevřeno 24 hod. na základě park. lístku. Platbu je možné uhradit kreditní kartou. Kontakt: +420 733 143 550 (7 - 15) +420 733 143 540 (nonstop) jdparking@outlook.cz http://www.jd-parking.cz/

GPS souřadnice: 49.1990306N, 16.6094689E

počet volných míst / počet míst celkem

Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích.

DOMINI PARK - nabídka dlouhodobého parkování.

PINKI PARK - nabídka krátkodobého a dlouhodobého parkování.

Pro město Brno zajišťujeme službu organizátora statické dopravy, a to zejména správu automatů a pokladen sloužících k placení parkovného. Provozujeme dva vlastní parkovací domy: PINKI PARK na ulici Kopečná a DOMINI PARK na ulici Panenská. Další parkovací dům stavíme v centrální části města. Společně s Městskou policií Brno se podílíme na kontrole platební kázně včetně represivní činnosti.

Rezidentní parkování

Začalo to generelem

Město Brno zřídilo Brněnské komunikace a.s. jako svoji servisní organizaci řešící dopravní problematiku. Naše pozice byla v oblasti parkování značně posílena v roce 2011, kdy nás vedení Brna pověřilo výkonem funkce organizátora dopravy v klidu.

Zásadním milníkem pro změnu filozofie parkování v Brně bylo vypracování generelu statické dopravy. Jeho zpracováním jsme byli pověřeni v roce 2012. Analytická i návrhová část generelu byly po projednání a zapracování připomínek schváleny kolektivními orgány vedení Brna.

Analytická část podrobně zmapovala potřebu parkovacích kapacit a její nabídku. Město generel rozčlenilo na mikrozóny. Každá z nich byla pečlivě prozkoumána a popsána tak, aby mohl být určen deficit v jednotlivých ulicích.

Návrhová část obsahuje návod, jak se s tímto deficitem vypořádat, a navrhla novou filozofii regulace statické dopravy.

Způsoby regulace dopravy byly navrženy pro typologicky různé části města. Způsob řešení se liší zejména podle charakteru zástavby (tj. podle hustoty osídlení a vybavenosti – obchody, služby, kultura, školy atd.). Návrhová část byla dopracována a schválena v roce 2014.

Přednost dostanou Brňané

Při tvorbě tohoto zásadního dokumentu vedení města rozhodlo, že musí být zvýhodněni lidé s trvalým bydlištěm v Brně. Byl proto zvolen rezidentní systém parkování s podmínkou, že vstup do systému je ze strany městských částí založen na bázi dobrovolnosti.

V praxi to znamená, že město bude rozčleněno do parkovacích zón, ve kterých budou mít větší možnost odstavit vozidlo lidé bydlící v dané zóně. Další řidiči budou moci zónu využít po zaplacení poplatku za parkování. Ten se bude lišit podle toho, zda osoba do zóny dojíždí pravidelně (do zaměstnání), nebo náhodně (jako návštěva, zákazník a podobně). Pro různé části města byly navrženy různé časové rozvrhy zón tak, aby byli v co největší míře uspokojeni rezidenti.

Samozřejmostí je, že pokud bude město chtít parkování regulovat, musí určit přesná pravidla pro to, kde kdo stát může a kde nesmí. Radnice jednotlivých městských částí proto byly seznámeny s navrženým řešením a byly požádány o stanovisko ke vstupu do systému. V městských částech, kde se vyslovili pro zavedení regulace parkování s preferencí místních obyvatel, dochází ke změnám dopravního značení tak, aby mohl být rezidentní systém spuštěn. Jedná se o zdlouhavý proces, kdy se vyhodnocují veškeré dopravní aspekty (například dochází k vytváření zón s maximální povolenou rychlostí 30 km/h, kde mohou cyklisté běžně využívat jednosměrky v protisměru). S úpravou značení se začalo na území městské části, která se jako první vyslovila pro zavedení rezidentního systému parkování – Brno-střed.

Historické centrum jako samostatná kapitola

Výjimkou ze systému je historické jádro města Brna. To je statickou dopravou přetíženo, poptávka po parkování převyšuje nabídku. Systém a množství vydaných povolení pro různé skupiny parkujících v historickém jádru je ve spojení s kontrolou přímo v terénu značně neefektivní.

Pro historické jádro byl navržen zcela jiný systém regulace parkování. Jedná se o tak malou oblast s omezeným počtem vjezdů, že je možné nasadit technologii, která každé vozidlo na vjezdu do zóny rozezná a zapamatuje si jeho registrační značku. Na výjezdu z historického jádra mu vystaví účet s výší parkovného podle jeho povolení.