Lozíbky (celá lichá) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  21. 02. 2024

 • Konec

  31. 05. 2024

 • Popis

  Stavební úpravy budou spočívat v odstranění stávajícího povrchu chodníku vč. podkladních vrstev chodníku. Bude upravena pláň, vybudovány nové podkladní vrstvy a povrch bude opatřen novou betonovou dlažbou.

 • Aktuální stav

  Zahájeno odstraňování původních vrstev chodníku.

 • Zhotovitel

  ZEMAKO, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Milan Stanislav

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová