Rekonstrukce lávky Táborského nábřeží

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  02. 10. 2023

 • Konec

  27. 07. 2024

 • Popis

  Výstavba nové lávky pro pěší ev.č. BM-560 včetně přístupové rampy na ul. Poříčí o rozpětí 39,4 m a volné šířky mezi zábradlím 3,0 m, NK je tvořena ocelovou mezilehlou mostovkou tvořenou dvojicí náběhovaných plnostěnných nosníků. Obě opěry jsou železobetonové s úložnými prahy s komorami pro umístění zvedacího a čerpacího zařízení. Součástí stavby na ulici Poříčí je přeložka vodovodu DN 600, přepojení uličních vpustí stávající dešťové kanalizace, přeložka kabelů veřejného osvětlení a stranová přeložka kabelů SSZ. Na Táborského nábřeží bude provedena přípojka NN a zřízeno osvětlení lávky.

 • Aktuální stav

  Provedena betonáž obou opěr a osazení ocelové konstrukce nové lávky včetně ložisek. V současnosti probíhá montáž zvedacího zařízení lávky. Následovat bude realizace přístupové rampy k lávce na ul.Poříčí a betonáž zídek obou opěr.

 • Zhotovitel

  IMOS Brno, a.s. a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Roman Krčil, Ing. Dušan Frídl

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Robert Tylich